Norsk næringsliv bygger ikke bare på olje, gass og laks. Det finnes også suksessrike norske selskaper innen mange andre bransjer, fra produksjon av aluminium og kunstgjødsel til programvareutvikling og kommunikasjonstjenester. I 2022 har de aller fleste selskaper noen type tilknytning til det som i gamle dager ble omtalt som «IKT», men vi skal se nærmere på noen av de norske selskapene som har hovedfokus på konsulenttjenester, IT-drift, programvareutvikling og mobilkommunikasjon.

TietoEvry

TietoEvry er et globalt konsern med særlig fokus på programvare, skyløsninger og data. Selskapet er resultatet av en fusjon mellom selskapene Evry og Tieto, der Evry i sin tur var tidligere EDB ErgoGroup ASA. Allerede som Evry var selskapet den største aktøren på det norske IT-markedet. I dag har TietoEvry til sammen omtrent 24 000 ansatte over hele verden, og selskapet leverer tjenester til både offentlig sektor og private kunder i mer enn 90 land. Den årlige omsetningen er på omtrent 3 milliarder euro, og aksjen handles både i Helsinki, Stockholm og på Oslo børs.   

Telenor

Praktisk talt alle nordmenn har et forhold til Telenor, selv om det er lenge siden selskapet hadde monopol på telefonitjenester i Norge. Telenor har en historie som strekker seg helt tilbake til 1855, da Telegrafvesenet ble etablert. I dag er Telenor en global aktør innen telekommunikasjon, bredbånd, TV og andre IT-relaterte tjenester. Dessuten er det mange moderne dingser som kjører på trådløse løsninger som er tilkoblet Telenors mobilnett i Norge og andre land. Selskapet har over 30 000 ansatte, og en majoritet av disse er ansatt i Norge. Den norske staten eier fortsatt en kontrollerende andel i Telenor.

Visma

Visma er en forkortelse av «Visual Management», selskapet er et multinasjonalt konsern som leverer outsourcing, programvare og et bredt utvalg utviklings- og konsulentvirksomhet innen IT. Selskapet har over 11 000 ansatte, og omtrent 1 million kunder i hele Europa. En stor andel av kundene befinner seg i de nordiske landene, og selskapets hovedkontor er å finne i Oslo.

Sopra Steria

Legg merke til at Sopra Steria selvfølgelig ikke er et norsk selskap, men et globalt konsern med base i Paris. Likevel er det mange nordmenn som vil assosiere dette selskapet med norsk og skandinavisk systemutvikling og IT-rådgiving. Det skandinaviske hovedkontoret befinner seg i Oslo, og det er også i Norge som Sopra Steria har de aller fleste av sine skandinaviske ansatte. Selskapet leverer IT-drift til flere store kommuner, og er også blant de største IT-konsulentselskapene i Norge. Dessuten er Sopra Steria kåret til Norges Beste Arbeidsplass flere år på rad av Best Place to Work institute.

Capgemini Norge

Capgemini er faktisk også et opprinnelig fransk multinasjonalt konsern innen IT-tjenester og konsulentvirksomhet. Capgemini har hatt virksomhet i Norge helt siden 1987, og selskapet har over 1000 ansatte. Dessuten er Sogeti Norge AS en del av Capgemini. Tjenesteporteføljen inneholder både rådgiving, outsourcing og teknologi. Hovedkontoret befinner seg i Oslo, selskapet har også kontorer flere andre steder i Norge.

Disse utvalgte selskapene er selvfølgelig bare noen eksempler fra den brede IT-sektoren i Norge. Noen vil også ha valgt å trekke frem selskaper som har mer kunderettede løsninger, og da kanskje særlig programvareselskaper som Tidal og Opera. Mange har et forhold til strømmetjenesten Tidal, som opprinnelig ble utviklet av det norske selskapet Aspiro. Opera Software, hovedsakelig kjent for nettleseren Opera, er også et godt eksempel fra kategorien fremragende norske IT-selskaper.